Vispārējais atalgojuma pētījums

Fontes vispārējais atalgojuma pētījums (VAP) Baltijas valstīs tiek veikts ik gadu kopš 1995.gada un tas ir plašākais pētījums par atalgojuma tirgu, izmaiņām un tendencēm. VAP paredzēts, kā praktisks palīgs uzņēmumu vadītājiem un personāla vadības komandām atalgojuma un darbinieku attīstības plānošanas jautājumos. Pētījums aptver dažādas uzņēmējdarbības nozares un tajā tiek apkopota informācija par algu, piemaksu, prēmiju, atvieglojumu un labumu apjomu dažādu amatu veicējiem, kā arī par prognozētajām atalgojuma izmaiņām darba tirgū kopumā

Statistika

organizācijas

Darbinieki

amatu saimes

Ieguvumi

Budžeta plānošana

Vērtīgs atalgojuma budžeta plānošanas un atalgojuma pārskatīšanas rīks

Tirgus analīze

Atalgojuma konkurētspējas salīdzinājums un analīze nozarē un darba tirgū kopumā

Nākotnes prognozes

Informācija par atalgojuma tirgus izmaiņām, tendencēm un prognozēm vienkopus

Atsauksmes

Latvijas darba tirgus atalgojuma pētījums mums ir svarīgs, jo LMT darbinieku atalgojuma sistēma ir izveidota, balstoties uz Fontes amatu novērtēšanas metodoloģiju. Katru gadu, piedaloties atalgojuma pētījumā, mēs redzam, kā katra darbinieka alga izskatās uz Latvijas darba tirgus fona, un ir objektīva informācija par nepieciešamajām izmaiņām. Papildus iegūstam informāciju par vidējām atalgojuma izmaiņām darba tirgū gada laikā, kā arī par uzņēmumu atalgojuma izmaiņu prognozēm nākamajam gadam.  Tas mums palīdz budžeta plānošanā, kā arī ir arguments komunikācijā ar darbiniekiem un struktūrvienību vadītājiem. 

Žozita Beresņeva, LMT personāla vadības direktore

Pētījuma sastāvdaļas

Pētījuma atskaite

Atalgojuma politikas pārskats

Pārskata sadaļa sniedz priekšstatu par atalgojuma izmaiņu tendencēm un prognozēm, kā arī par aktuālām premēšanas shēmām, atvieglojumiem un labumiem, kas tiek pielietoti darba tirgū. Dati pieejami dažādu darbinieku amata grupu griezumā (augstākā līmeņa vadītāji, pirmā un vidējā līmeņa vadītāji u.c.), tādēļ tendences, prognozes un citu aktuālo informāciju iespējams vērtēt katrai amata grupai atsevišķi.

Atalgojuma informācija

Algu tabulās ir atrodama detalizēta aktuālākā informācija par atalgojuma monetāro daļu katram amatam nozarē un/vai kopējā darba tirgū. Atalgojuma analīze lieti noder, gan plānojot jaunas amatu pozīcijas organizācijā, gan arī pārskatot darba samaksu esošajās pozīcijās.

Atalgojuma analīze

Šajā pārskata sadaļā tiek analizētas izmaiņas atalgojumā, kā arī atspoguļotas atalgojuma fiksētās un mainīgās izmaksu daļu proporcijas.

Pētījuma sastāvdaļas

Pētījuma atskaite

Atalgojuma politikas pārskats

Pārskata sadaļa sniedz priekšstatu par atalgojuma izmaiņu tendencēm un prognozēm, kā arī par aktuālām premēšanas shēmām, atvieglojumiem un labumiem, kas tiek pielietoti darba tirgū. Dati pieejami dažādu darbinieku amata grupu griezumā (augstākā līmeņa vadītāji, pirmā un vidējā līmeņa vadītāji u.c.), tādēļ tendences, prognozes un citu aktuālo informāciju iespējams vērtēt katrai amata grupai atsevišķi.

Atalgojuma informācija

Algu tabulās ir atrodama detalizēta aktuālākā informācija par atalgojuma monetāro daļu katram amatam nozarē un/vai kopējā darba tirgū. Atalgojuma analīze lieti noder, gan plānojot jaunas amatu pozīcijas organizācijā, gan arī pārskatot darba samaksu esošajās pozīcijās.

Atalgojuma analīze

Šajā pārskata sadaļā tiek analizētas izmaiņas atalgojumā, kā arī atspoguļotas atalgojuma fiksētās un mainīgās izmaksu daļu proporcijas.
Atalgojuma analīzes rīks
Rīks (MS Excel formātā) tiek sagatavots individuāli katrai organizācija un ietver katra organizācijas darbinieka atalgojuma salīdzinājumu ar darba tirgus datiem. Analīzes rīkā ir pieejama sekojoša informācija:

Organizācijas atalgojuma līmeņa salīdzinājums

Grafisks amatu atalgojuma salīdzinājums ar atalgojuma līmeni nozarē un/vai darba tirgū. Salīdzinājums pieejams mēneša/gada pamatalgas, mēneša/gada kopējās algas un citos griezumos.

Atalgojums amatu saimju griezumā

Organizācijā pārstāvēto amatu atalgojuma salīdzinājums ar tirgus datiem neatkarīgi no nodaļas vai departamenta (piemēram, organizācijas grāmatvežu atalgojuma salīdzinājums ar darba tirgu). Salīdzinājums ir pieejams mēneša/gada pamatalgas, mēneša/gada kopējās algas un citos griezumos.

Visu darbinieku atalgojuma analīze organizācijā

Salīdzinājums sniedz iespēju samērot katra darbinieka atalgojumu ar līdzīgiem amatiem darba tirgū un noteikt relatīvi nesamaksātās vai pārmaksātās amatu pozīcijas
Atalgojuma analīzes rīks
Rīks (MS Excel formātā) tiek sagatavots individuāli katrai organizācija un ietver katra organizācijas darbinieka atalgojuma salīdzinājumu ar darba tirgus datiem. Analīzes rīkā ir pieejama sekojoša informācija:

Organizācijas atalgojuma līmeņa salīdzinājums

Grafisks amatu atalgojuma salīdzinājums ar atalgojuma līmeni nozarē un/vai darba tirgū. Salīdzinājums pieejams mēneša/gada pamatalgas, mēneša/gada kopējās algas un citos griezumos.

Atalgojums amatu saimju griezumā

Organizācijā pārstāvēto amatu atalgojuma salīdzinājums ar tirgus datiem neatkarīgi no nodaļas vai departamenta (piemēram, organizācijas grāmatvežu atalgojuma salīdzinājums ar darba tirgu). Salīdzinājums ir pieejams mēneša/gada pamatalgas, mēneša/gada kopējās algas un citos griezumos.

Visu darbinieku atalgojuma analīze organizācijā

Salīdzinājums sniedz iespēju samērot katra darbinieka atalgojumu ar līdzīgiem amatiem darba tirgū un noteikt relatīvi nesamaksātās vai pārmaksātās amatu pozīcijas

Cenrādis (Bez PVN)

Dalībnieka cena *
Līdz 250 darbiniekiem 1200 eiro Pieteikties
251 - 2000 darbinieki 1800 eiro Pieteikties
Virs 2000 darbiniekiem vai organizāciju grupa 2300 eiro Pieteikties
Līdz 250 Darbiniekiem

1200 Eiro

251 – 2000 darbinieki

1800 Eiro

Virs 2000 darbiniekiem vai organizāciju grupa

2300 Eiro

*Dalībnieka cena tiek piemērota organizācijām, kas sniedz datus atalgojuma pētījumam. Organizācijām, kas nesniedz pētījumam datus, cenai tiek piemērots koeficients 2,0.