Nozaru atalgojuma pētījumi

Fontes pētījuma portfelī jau no pašiem pirmsākumiem, sadarbībā ar nozaru profesionālajām asociācijām, top arī specializētie nozaru pētījumi. Divi pazīstamākie ir – Finanšu nozares un Informācijas Komunikāciju tehnoloģiju nozares atalgojuma pētījumi, kurus veidojam katru gadu. Esam veidojuši pētījumus arī par atalgojumu auto, augstskolu, viesmīlības un poligrāfijas nozarēs. Kaut arī daļa informācijas ir pieejama Vispārējā Atalgojuma pētījumā, nozaru pētījumi spēj sniegt atbildes uz daudziem specifiskiem nozares jautājumiem un problēmām.
2020.gada nozaru atalgojuma pētījumi
IKT nozare

(angliski)

Finanšu nozare

(latviski, angliski)

Farmācijas nozare

(angliski)

Pakalpojumu centru sektors

(angliski)

Statistika

organizācijas

darbinieki

Ieguvumi

Atalgojuma analīze un tā būtiskie elementi

Organizācijas atalgojuma konkurētspējas analīze un salīdzinājums ar atalgojuma līmeni nozarē. Apskats par atalgojuma komponentēm un labumu groza analīze.

Specifiskie amati

Nozares specifisko amatu atalgojumu analīze.

Tendences un nākotnes prognozes

Informācija par atalgojuma un atalgojuma politikas izmaiņām, tendencēm un prognozēm, kā arī par galvenajiem izaicinājumiem nozarē.

Atsauksmes

Uzskatu, ka mums ir  jāpiedalās, jo tas dod iespēju saņemt atbildes uz būtiskiem personāla atalgojuma jautājumiem. Laba investīcija attiecībā uz klasiskajām amata pozīcijām. Vēlētos, lai arī konkurenti piedalās pētījumā, jo tas dotu labāku ieskatu dažu specifisku TV amatu grupu atalgojumu atšķirībās. Mēs ļoti vēlētos TV nozares pētījumu tuvākajā nākotnē!

Aelita Švītiņa, Latvijas Televīzijas Personāla nodaļas vadītāja

Cenrādis (neiekļaujot PVN)

Dalībnieka cena *
Līdz 250 darbiniekiem 1200 eiro Pieteikties
251 - 2000 darbinieki 1800 eiro Pieteikties
Virs 2000 darbiniekiem vai organizāciju grupa 2300 eiro Pieteikties
Līdz 250 Darbiniekiem

1200 Eiro

251 – 2000 darbinieki

1800 Eiro

Virs 2000 darbiniekiem vai organizāciju grupa

2300 Eiro

*Lūdzu, ņemt vērā, ka Nozaru pētījumi netiek pārdots organizācijām, kuras nav iesniegušas atalgojuma datus. Izņēmums var tikt veikt gadījumā, ja tiek noslēgts sadarbības līgums par organizācijas dalību nākamajā gadā.