Atalgojumu sistēmas pilnveidošana

Uzņēmumiem attīstoties, nenovēršami pieaug nepieciešamība pēc precīzi izstrādātas un taisnīgas uzņēmuma atalgojuma sistēmas. Tā palīdz sabalansēti pārvaldīt un plānot vienu no lielākajām uzņēmuma izmaksu pozīcijām – personāla izmaksas. Precīzas amatu sistēmas izveide sevī ietver visu uzņēmuma amatu novērtēšanu un savstarpējo salīdzināšanu, lai nodrošinātu iekšējo un ārējo atalgojuma taisnīgumu; algu grupu izveidošanu un algu intervālu definēšanu. Tāpat tiek izveidota kvalitatīva bāze atalgojuma sistēmas pamata uzstādījumu un individuālo kritēriju turpmākai pilnveidei.

Ieguvumi

Vienota atalgojuma sistēma

Tiek izveidots ilgtspējīgs instruments vienotai atalgojuma noteikšanai un pārskatīšanai

Amatu savstarpējais salīdzinājums

Pamatots uzņēmuma amatu savstarpējais salīdzinājums un amatu hierarhija, t.sk. ar darba tirgu salīdzināms vērtējums

Definēti atalgojuma līmeņi

Tiek izveidots ilgtspējīgs instruments vienotai atalgojuma noteikšanai un pārskatīšanai

Atsauksmes

Uzskatu, ka mums ir  jāpiedalās, jo tas dod iespēju saņemt atbildes uz būtiskiem personāla atalgojuma jautājumiem. Laba investīcija attiecībā uz klasiskajām amata pozīcijām. Vēlētos, lai arī konkurenti piedalās pētījumā, jo tas dotu labāku ieskatu dažu specifisku TV amatu grupu atalgojumu atšķirībās. Mēs ļoti vēlētos TV nozares pētījumu tuvākajā nākotnē!

Aelita Švītiņa, Latvijas Televīzijas Personāla nodaļas vadītāja

Risinājuma sastāvdaļas

Amatu vērtēšanas sesijas un vērtējumu kalibrēšana

Šajā solī tiek veikta visu amatu novērtēšana, kā arī attiecīgo novērtējumu kalibrēšana.

Amatu grupēšana algu grupās un amatu dalījuma pārskatīšana

Tiek izveidotas uzņēmuma algu grupas, kurās apkopoti līdzvērtīgi amati. Tiek pārskatīta esošā amatu dalījuma loģika un pielāgota amatu klasifikācija atalgojuma pētījuma klasifikācijai.

Vienošanās par mērķa līmeni, algu intervāliem, izņēmuma amatiem

Tiek analizēta atalgojuma konkurētspēja un noteikts atalgojuma mērķa līmenis tirgū (algu grupu algu intervāli). Tāpat tiek noteikti izņēmuma amati un izveidota caurspīdīga sistēma atalgojuma izmaiņu lēmumu pieņemšanai.

Cenrādis (Bez PVN)

Dalībnieka cena *
Vairāk informācijas par pakalpojuma cenām pie Fontes konsultantiem” ( +371 67846151) Pieteikties